Onze vereniging

Onze vereniging is samengesteld uit verschillende organen, die allen bijdragen tot het bereiken van onze doelstellingen:

  • De Algemene Vergadering brengt twee keer per jaar alle leden van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie samen. De Algemene Vergadering keurt het budget van de vereniging goed en verleent kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.  Alleen de Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen.
     
  • De Raad van Bestuur bestaat uit 20 reumatologen, die voor een termijn van 4 jaar verkozen worden door de Algemene Vergadering. De voormalige voorzitters van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie zijn eveneens van rechtswege lid van de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur beheert de Koninklijke Vereniging voor Reumatologie als besluitvormend orgaan en bepaalt de strategische richting van de vereniging.
     
  • Het Directiecomité houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en neemt dringende en noodzakelijke maatregelen, waarbij deze een verslag uitbrengt bij de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. De leden van het Uitvoerend Comité worden benoemd door de Raad van Bestuur voor een termijn van twee jaar en bestaan uit de voorzitter, de voormalige voorzitter, de verkozen voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester alsook één of of meer adviseurs.
     
  • De Raad van Bestuur stelt werkgroepen aan.  Elk lid van de Koninklijke Belgische Reumatologievereniging kan de oprichting van een werkgroep voorstellen of vragen om deel uit te maken van een werkgroep. Momenteel omvatten de behandelde onderwerpen: vroegtijdige behandeling van reumatoïde artritis, de registratie via Tardis, echografie, biosimilaire geneesmiddelen, professionele vraagstukken, osteoporose en breukpreventie, zeldzame ziekten, immuno-oncologie, het mentorprogramma, het onderhoud en het bijhouden van een gespecialiseerde bibliotheek, en het Fonds voor Wetenschappelijk ReumaOnderzoek.