Onze Doelstellingen

De Koninklijke Belgische Reumatologievereniging heeft 6 strategische doelstellingen gedefinieerd die de kern vormen van al haar acties, beslissingen en initiatieven:

De ziektelast verminderen

Reuma is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in de wereld.  Reumatische aandoeningen hebben een enorme impact op de levenskwaliteit van de patiënt, de economie en het gezondheidsbudget. Door onderzoek en innovatie wordt er voortdurend vooruitgang geboekt bij het verminderen van de ziekteactiviteit. We kunnen de strijd tegen reumatische aandoeningen winnen en de ziekteschade blijven verminderen als alle betrokken actoren (patiënten, onderzoekers, artsen, economische actoren en politieke besluitvormers) hun krachten bundelen en samenwerken.

 
Zorgen voor de beschikbaarheid van de behandeling en hun financiële toegankelijkheid

Nieuwe effectieve geneesmiddelen/therapieën zijn nu beschikbaar voor de behandeling van reumatische aandoeningen. Deze innovatie heeft hoge kosten voor de samenleving.  Het is belangrijk dat alle belanghebbenden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en deze kosten optimaal beheren en op die manier een duurzame toegang tot hoogwaardige behandelingen van reumatische aandoeningen te verzekeren.  Als verantwoordelijke speler op het gebied van de gezondheid ondersteunt de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie de oprichting van gezondheidsregisters om de voordelen van nieuwe therapieën goed in te schatten en, waar mogelijk, de kosten ervan te verminderen.

 

Zorgen voor financiering voor toekomstig onderzoek

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, moeten er nog veel onderzoeksterreinen worden verkend, vooral voor welbepaalde ziekten. De behoefte aan farmaceutisch en klinisch onderzoek blijft dus groot.... maar de budgetten zijn beperkt. Er moeten onderzoeksprioriteiten worden vastgesteld. Gezien de hoge ziektelast die deze aandoeningen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat deze worden opgenomen in de prioritaire onderzoeksgebieden. De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie beschouwt het als een onderdeel van haar missie om het bewustzijn te verhogen van het belang van verdere onderzoeksinspanningen op het gebied van reumatologie en bijkomende publieke en private fondsen aan te trekken.

 

Bewustwording van het belang van vroegtijdige diagnose verhogen

Vroege diagnose van reumatische aandoeningen is van het grootste belang. Hoe eerder patiënten worden gediagnosticeerd en op het juiste therapeutische pad worden gebracht, hoe beter de vooruitzichten op levenskwaliteit en controle van de ziekteprogressie. In de reumatologie is een vroegtijdige diagnose echter bijzonder moeilijk vanwege een tekort aan reumatologen en het onvoldoende bekend van de ziekte, zowel bij patiënten als bij huisartsen. De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie neemt initiatieven om de aandacht voor de symptomen van de ziekte en het belang van een vroegtijdige diagnose te verhogen.

 
Nauwe samenwerking aanmoedigen met de patiënt die een expert is in zijn of haar ziekte.

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie verwelkomt de inspanningen en het engagement van de patiëntenverenigingen om de patiënt te betrekken bij het zorgproces in overeenstemming met zijn of haar behoeften en capaciteiten. De betrokkenheid en deskundigheid van patiënten zijn inderdaad van het grootste belang voor de efficiëntie en duurzaamheid van het reumatologische zorgproces. Een nauwe en respectvolle samenwerking tussen patiëntenverenigingen en de medische gemeenschap biedt de beste garanties om de vele uitdagingen op het gebied van reumatologie aan te gaan.

 

Het beroep promoten

De uitdagingen van de reumatologie nemen exponentieel toe als gevolg van verschillende factoren: demografische veranderingen, toenemende betrokkenheid van de patiënt, het groeiende maatschappelijk belang van de levenskwaliteit. Om deze uitdagingen aan te gaan, is het dringend noodzakelijk om het beroep van de reumatoloog te promoten.  Dit impliceert een combinatie van maatregelen zoals permanente educatie van hoge kwaliteit, een adequate verloning en meer onderzoeksfinanciering. Meer en beter betaalde reumatologen zullen de diagnose, behandeling en follow-up van patiënten optimaliseren, de kwaliteit van de zorg verbeteren en de ziektelast en kosten voor de samenleving verminderen.