De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) is in de eerste plaats een nationale wetenschappelijke vereniging, waarvan de leden Belgische reumatologen zijn, maar ook anderen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen, zowel vanuit een professioneel, wetenschappelijk als sociaal oogpunt.  

We ondersteunen onze leden bij het bieden van optimale zorg en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met reumatische aandoeningen.

Ons hoofddoel is om ons in te zetten voor de opleiding van onze leden, de verspreiding van informatie over reumatische aandoeningen en voor de bevordering van de wetenschappelijke vooruitgang in ons vakgebied.

We vinden dat reumatologen moeten worden aangemoedigd om hun standpunten en gedachten over belangrijke maatschappelijke debatten over hun vakgebied (terugbetaling van geneesmiddelen, aantrekkelijkheid van het vakgebied, ...) kenbaar te maken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Beroepsvereniging van Reumatologen.

De vereniging werd opgericht in 1926 onder de naam "Belgische Liga voor Reumabestrijding". Haar naam werd in 1966 veranderd tot “Belgische Verenging voor Reumatologie”, en in 1976 tot “Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie”, wat haar huidige benaming blijft.

De vereniging telt momenteel 264 leden, waaronder ongeveer 180 actieve reumatologen.

 

Raadplegen:

- de statuten van het KBVR

- de samenstelling van de raad van bestuur