Wie zijn wij?

Waarom "Hand in hand, samen tegen reuma"?

Omdat we samen sterker staan in de strijd tegen meer dan 200 reumatische aandoeningen! Chronische ziekten, waarvan het succes van de behandeling sterk afhangt van een vroegtijdige diagnose en de juiste ondersteuning.

Sinds 1999 zamelt het Fonds voor Wetenschappelijk ReumaOnderzoek fondsen in die het vervolgens herverdeelt om onderzoeksprojecten te financieren die hoop geven aan tienduizenden patiënten. Het bewijs hiervan zijn de explosieve successen van de afgelopen tien jaar in de behandeling van verschillende belangrijke reumatische aandoeningen. Sinds de komst van biologische geneesmiddelen, en sinds kort ook hun biosynthetische tegenhangers, is de levenskwaliteit van veel patiënten aanzienlijk verbeterd, zodat ze een sociaal en professioneel leven kunnen leiden dat (bijna) gelijk is aan dat van gezonde mensen!


Toch blijven de uitdagingen immens!

Want:

  • vele mensen met een zeldzame ziekte wachten nog steeds op een passende behandeling,
  • de medisch-sociale uitdagingen zijn groot (professionele integratie, recht op verzekering, ...),
  • jonge kinderen met artritis hebben steun nodig,
  • jonge dokters moeten overtuigd worden om te kiezen voor deze bruisende maar te weinig bekende specialiteit,
  • het begrip voor onze patiënten moet groeien. De symptomen zijn niet altijd meer zichtbaar en uitten zich op bepaalde momenten meer dan andere.
 
Het ReumaHuis, een vernieuwend concept en een primeur in België!

Samen met CLAIR en ReumaNet (de 2 koepels van Belgische reumapatiëntenverenigingen) en met de vertegenwoordigers van de paramedische beroepen in de reumatologie hebben we in 2018 het ReumaHuis opgericht. Een uniek concept in België:  artsen, patiënten en gezondheidswerkers werken samen onder één dak aan gemeenschappelijke projecten om de stem van patiënten feller en sterker te laten klinken.

We maakten recent de samenwerking nog concreter met de start van een Reumatologieportaal, een link tussen de partners van het ReumaHuis: www.reumahuis.be

Ik wil een warme oproep doen om ons Onderzoeksfonds te steunen. Of neem contact met ons op  als u wil meewerken aan onze doelstellingen. Ons team van vrijwilligers is creatief, dynamisch, de sfeer is familiaal en met uw hulp blijven we succesvol!

Prof. Dirk Elewaut

Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie, Voorzitter

De KBVR is in de eerste plaats een nationale wetenschappelijke vereniging, waarvan de leden Belgische reumatologen zijn, maar ook anderen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen, zowel vanuit een professioneel, wetenschappelijk als sociaal oogpunt  
Onze missie is om onze leden te ondersteunen in het bieden van de beste zorg voor mensen met reumatische aandoeningen
Onze visie, gedeeld met onze partners, is volledig patiëntgericht
Onze visie, gedeeld met onze partners, is volledig patiëntgericht
De KBVR heeft 6 strategische doelstellingen gedefinieerd die de kern vormen van al haar acties, beslissingen en initiatieven
Onze vereniging is samengesteld uit verschillende organen, die allen bijdragen tot het bereiken van onze doelstellingen
Weinig gebieden binnen de geneeskunde hebben de laatste jaren een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt als de reumatologie. Deze evolutie gebeurt wereldwijd en is het resultaat van alle individuele bijdragen van duizenden onderzoekers en zorgverleners over de hele wereld.
Onze Reumatologist of the Year Award wordt om de 2 jaar georganiseerd om een uitzonderlijke bijdrage in de KBVR te belonen