Over Reuma

Informeren en sensibiliseren zijn een belangrijk onderdeel van onze missie.


●    Onze leden, het grote publiek en de overheid informeren over reumatische aandoeningen en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.
●    Het grote publiek bewust maken van het belang van vroegtijdige diagnose en van de vooruitgang bij de behandeling van reumatische aandoeningen.
●    Het grote publiek en de overheid bewust maken van het belang van wetenschappelijk reumaonderzoek.

Op de pagina's hier links vindt u informatie over deze onderwerpen en de bewustmakingscampagnes in samenwerking met onze partners in het Reumahuis.