Wetenschappelijke projecten

Het Fonds voor Wetenschappelijk Reumaonderzoek lanceert jaarlijks een oproep voor het indienen van projecten via de website van de Koning Boudewijnstichting. Deze oproep staat open voor onderzoekers en teams van onderzoekers die werken voor Belgische academische of niet-academische centra. Samenwerking tussen verschillende centra, integratie van patiënten en een multidisciplinaire aanpak worden aangemoedigd.

Ook in 2020 is een budget van 125.000 euro toegekend:

  • Tot 75% voor klinische projecten die niet door andere nationale of internationale financieringsprogramma's kunnen worden ondersteund en waarvan de resultaten op het gebied van diagnose, behandeling of kwaliteit van de zorg duidelijk zijn gedefinieerd.
  • Tot 25% als startkapitaal in een voorbereidende fase, voor projecten op het gebied van translationeel of fundamenteel onderzoek, als stimulans voor latere, meer traditionele financieringsmogelijkheden.

Bezoek de website van de Koning Boudewijnstichting voor meer informatie.

Bekijk hier alle laureaten die in 2020 via de KBS een beurs ontvingen van fondsen voor gezondheidsonderzoek, waaronder FWRO.


In de loop der jaren en sinds de oprichting van het fonds hebben niet minder dan 140 onderzoekers van de steun van het fonds kunnen genieten. Lees hier de brochure met een samenvatting van de projecten die van 2015 tot en met 2020 door het Fonds werden gesteund.