Raad van Bestuur

Het Fonds voor Wetenschappelijk ReumaOnderzoek wordt beheerd door een pluralistische, onafhankelijke en onbezoldigde Raad van Bestuur.

De werking ervan is collegiaal: alle beslissingen worden genomen op basis van een gemeenschappelijke wil en geleid door de expertise van al haar leden. 

De verscheidenheid en de complementariteit van zijn leden, uit de wetenschappelijke wereld en de civiele maatschappij, stelt de Raad van Bestuur in staat om weloverwogen en doordachte beslissingen te nemen op een groot aantal gebieden, en in het bijzonder bij de keuze van de wetenschappelijke projecten die elk jaar worden gesteund.

 

Prof. Dr. René Westhovens

Voorzitter
Président
UZ Leuven

Prof. Dr. Xavier Janssens

Past-Voorzitter
Ancien Président
AZ Sint-Lucas (Gent)

Prof. Dr. Rik Lories

Voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad
Président du Comité Scientifique
UZ Leuven

Dr. Philippe Carron

Voorzitter van "Hand in Hand: Samen tegen Reuma"
Président de "Main dans la Main, Ensemble contre les Rhumatismes"
UZ Gent & AZ Alma (Eeklo)

Annemie T’Seyen

Vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting
Représentante du Fonds Roi Baudouin

Nele Caeyers

Vertegenwoordiger van ReumaNet
Représentante de ReumaNet

Cécile Gerardy

Vertegenwoordiger van Clair/
Représentante de Clair

Patrick Wérrion

Vertegenwoordiger van Clair/
Représentante de Clair

Prof. Dr. Olivier Malaise

Bestuurder
Administrateur
CHU Liège

Prof. Dr. Dirk Elewaut

Bestuurder
Administrateur
UZ Gent

Dr. Dieter van Assche

Bestuurder
Administrateur
UZ Leuven

Jef Van Rompay

Bestuurder
Administrateur

Veerle Somers

Berstuurder
Administrateur

Dr. Saskia Decuman

Bestuurder
Administrateur

Prof. dr. Patrick Durez

Bestuurder
Administrateur

Prof. Dr. Filip de Keyser

Erelid
Membre honoraire
UZ Gent

Roger Mosselmans

Erelid
Membre honoraire