Medische en sociale projecten

 

Let's work together

 

Sinds 2011 investeert het FWRO in medisch-sociale projecten die bij voorkeur openstaan voor samenwerking tussen medische en niet-medische partners (zorgverleners en patiëntenverenigingen).

Onder het thema "Laten we samenwerken" verzamelden de deelnemers zich rond een reeks concrete actiepunten die op middellange termijn kunnen bijdragen aan de verbetering van de participatiegraad en levenskwaliteit van mensen met chronische reumatische aandoeningen.

Het project "Let's work together 1.0 (2011-2016): Allen actief....zelfs met reuma" heeft geresulteerd in drie expertrapporten over de terugkeer naar het werk, een jaarlijkse wetenschappelijke prijs voor initiatieven die de deelname van reumapatiënten op het werk bevorderen en de opleiding van een tiental Disability Case Managers, die gespecialiseerd zijn in reumatologie.


Sinds 2017: "Let's work together 2.0 (2017-2022): Allen goed verzekerd.....ook met reuma" focust op de moeilijkheden die jongeren met chronische reumatische aandoeningen ondervinden wanneer ze een verzekering nodig hebben. Nieuwe (biologische) medicatie en een meer holistische aanpak van de behandeling hebben de ziekteactiviteit en de lichamelijke schade aanzienlijk verminderd. Op die manier werd de deelname van patiënten op de arbeidsmarkt sterk verbeterd. Jammer genoeg worden ze nog steeds geconfronteerd met hoge aanvullende premies, uitsluitings- of weigeringsclausules wanneer ze een levensverzekering, een schuldsaldoverzekering of een inkomensgarantieverzekering willen afsluiten.


Lees het persbericht gepubliceerd in oktober 2017.