Professionele vraagstukken

De werkgroep die belast is met professionele aangelegenheden houdt zich voornamelijk bezig met vraagstukken die verband houden met de praktische modaliteiten van het beroep van reumatoloog, zoals de nomenclatuur met betrekking tot de reumatologie of de statutaire aspecten van het beroep.

De werkgroep is de schakel tussen de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (een wetenschappelijke vereniging waarvan de werkgroep deel uitmaakt) en de Vereniging van Reumatologen van België (een beroepsvereniging die lid is van het VBS (Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten).

Een belangrijk thema dat deze werkgroep regelmatig onderzoekt is het chronisch tekort aan reumatologen in België:
- In 2018, werd in een persbericht herinnerd aan het acute karakter van dit tekort.

- TV-reportage VRT 12/10/2018: Interview Prof. Dirk Elewaut

Reumatologie is een spannend onderzoeksdomein dat de afgelopen tien jaar revolutionaire behandelingen heeft ontwikkeld. De promotie bij jonge artsen-internisten voor dit sub-specialisme zal de komende maanden en jaren de volle aandacht van de werkgroep krijgen!

 

Dr. Ilse Hoffman (GZA - Antwerpen), tevens secretaris van de AMRB, is de schakel tussen de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie en de AMRB.