Bibliotheek

De KBVR beschikt over een verzameling van boeken, uitgegeven door Belgische auteurs, met reumatologie of reumatische aandoeningen als onderwerp.

De bibliotheek bestaat uit boeken die soms zeldzaam en vaak oud zijn, publicaties en fotokopieën van oude artikelen, foto's van leden van de vereniging en andere historische documenten. De catalogus vindt u hier. (Druk dan samen Ctrl-toets + F-toets om zo de zoekbalk te openen.) De boeken kunnen op afspraak geraadpleegd worden in het ReumaHuis via het contactformulier.

De stichter van de bibliotheek, Dr. Robert François, publiceerde een boek (tweetalig Frans/Nederlands) over de geschiedenis van de reumatologie in België vanaf de 16de eeuw tot op heden. U kan dit boek bestellen bij het ReumaHuis,. (prijs: 25 euro + verzendkosten).

Dr. Robert François (rechts op de foto), nu met pensioen, gaf onlangs de fakkel door aan een collega-reumatoloog en literatuur- en geschiedenisliefhebber: Dr. Jean-Pierre Langhendries (links op de foto).

Dr. Langhendries et Dr. François