2020 FWRO oproep voor het indienen van projecten is open!

Het Fonds voor Wetenschappelijk Reumaonderzoek lanceert jaarlijks een oproep voor het indienen van projecten via de website van de Koning Boudewijnstichting. Deze oproep staat open voor onderzoekers en teams van onderzoekers die werken voor Belgische academische of niet-academische centra. Samenwerking tussen verschillende centra, integratie van patiënten en een multidisciplinaire aanpak worden aangemoedigd.

Ook dit jaar (2020) zal een budget van 125.000 euro worden toegekend:

  • Tot 75% voor klinische projecten die niet door andere nationale of internationale financieringsprogramma's kunnen worden ondersteund en waarvan de resultaten op het gebied van diagnose, behandeling of kwaliteit van de zorg duidelijk zijn gedefinieerd.
  • Tot 25% als startkapitaal in een voorbereidende fase, voor projecten op het gebied van translationeel of fundamenteel onderzoek, als stimulans voor latere, meer traditionele financieringsmogelijkheden.

Bezoek de website van de King Baudouin Foundation voor meer informatie.

 

Ook buiten de Koning Boudewijnstichting worden andere projectoproepen gelanceerd. Raadpleeg ze hier.