Echografie van gewrichten bij gezonde kinderen en jongeren

Professor Ruth Wittoek was Foto's van onderzoek dr. Ruth Wittoekéén van de zeven gelukkigen die in 2020 een beurs kregen van het FWRO. Zij wil gegevens van gezonde kinderen en jongeren verzamelen om te kunnen vergelijken met gegevens van kinderen met reumatische aandoeningen. Prof. Wittoek trok met haar team naar Plopsaland.

Kinderen en reuma: een combinatie die niet kan, denkt u? Helaas! Eén kind op duizend wordt getroffen door Juveniele Idiopatische Artritis. JIA heeft een grote invloed op het dagelijkse leven van deze kinderen en jongeren. Hun schoolcarrière kan er onder lijden, maar ook hun sociale leven.

Prof. Wittoek is geen kinderreumatologe maar ze werkt vaak met hen samen om via echografie te kijken of en waar de ziekte actief is in de gewrichtjes van de kinderen.

We deden een kort interview met haar om meer te ontdekken over haar onderzoek.


Wat is echografie, en waarom is dit interessant voor reuma?
Echografie is een beeldonderzoek dat helemaal onschadelijk is. Je kan bij wijze van spreken elke dag een echografie ondergaan, zonder schade te berokkenen. Ideaal dus om te gebruiken bij kinderen. 

 

Wat is uw uiteindelijke doel?
Echografie is in het verleden al vaak gebruikt en onderzocht bij volwassenen. Bij kinderen is dit nog niet in detail uitgewerkt. Ik tracht met dit onderzoek na te gaan hoe de gewrichtjes er bij kinderen uitzien en hoe ze evolueren naarmate de kinderen ouder worden en de gewrichten groeien. 

Het einddoel van dit project is om normatieve data te ontwikkelen (=wat is te verwachten bij niet-zieke kinderen) voor alle leeftijdscategoriën, maar ook per geslacht, BMI,... Zo kunnen we afwijkingen in de toekomst nog beter opsporen en kinderen met reuma sneller een diagnose geven. Dit kan veel problemen voorkomen.

 

U ging voor dit onderzoek met uw team naar Plopsaland. Waarom naar een pretpark?
Ik wilde al lang op grote schaal onderzoek doen bij gezonde kinderen. In mijn dagelijkse habitat, het ziekenhuis, kom je niet veel gezonde kinderen tegen. Omdat ook de ouders toestemming moeten geven voor het onderzoek, leek het ons interessant om ons op te stellen in een pretpark. Hier komen veel kinderen van 
verschillende leeftijden, meestal met hun ouders.
De directie en medewerkers van Plopsaland reageerden enhousiast en hebben ons goed ontvangen.

 

Hoe ver staat u nu met het project?
De recruteringsfase is afgelopen. In Plopsaland hebben we 500 kindjes gescand. Deze gegevens worden nu gebundeld om ze in het najaar te kunnen analyseren.

 

Heeft u als afsluiter nog een levensmotto dat u wilt meegeven?
Mijn motto is: 'Wonder is the beginning of wisdom.'
Als onderzoeker vind ik het belangrijk dat je je kan laten verwonderen. Dit activeert jouw brein en geest en zo ga je verder zoeken naar antwoorden. Dit resulteert volgens mij tot verdere wijsheid en meer inspiratie.

 

Wie is prof. Ruth Wittoek?
Prof. Wittoek is reumatoloog sinds 2014 en werkt aan het UZ Gent. Ze doet voornamelijk onderzoek naar osteoartritis en heeft een passie voor echografie. Tijdens het interview komt duidelijk de gedrevenheid voor haar vak naar voren, zeker wat kinderen betreft.