Roche

Al meer dan 100 jaar zetten wij ons bij Roche in om geneesmiddelen en diagnostische oplossingen te ontwikkelen die patiënten de kans bieden op een beter en langer leven.

Onze uitdaging bestaat erin antwoorden te vinden op nog niet opgeloste medische noden en daarbij te streven naar wetenschappelijke uitmuntendheid van bij de vroegtijdige opsporing en de preventie van ziekten tot bij de diagnose, de behandeling en de controle hierop.

Roche vervult daarbij een pioniersrol op het vlak van gepersonaliseerde gezondheidszorg en levert producten die zijn aangepast aan de behoeften van een specifieke groep patiënten.