KBVR

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) werd gesticht in 1926. Ze heeft tot doel de klinische en wetenschappelijke kennis in het veld van de reumatische aandoeningen te vergroten.

De KBVR stimuleert klinisch onderzoek en fundamenteel wetenschappelijk werk in de reumatologie. Ze is geïnteresseerd in alle aspecten van de reumatologie en wel vooral in deze die onmiddellijk betrekking hebben op patiënten.

Efficiënte service naar de patiënten toe is echter niet mogelijk wanneer de praktijk voering om bepaalde redenen inefficiënt is georganiseerd of wordt gehinderd door omstandigheden. Daarom kunnen ook de professionele belangen niet uit het oog worden verloren door de KBVR.

Recente ontwikkelingen in de therapeutische mogelijkheden plaatsen de KBVR voor nieuwe verantwoordelijkheden, mede gelet op de kostprijs en het risico profiel van de nieuwe geneesmiddelen. Zoals in de ons omringende landen heeft de KBVR een belangrijke rol gespeeld, in samenwerking met de farmaceutische bedrijven en de rijksdienst voor de sociale zekerheid (RIZIV), in het definiëren van criteria voor terugbetaling van deze geneesmiddelen en speelt zij verder een rol in het registreren van onverwachte neveneffecten. 

De Vereniging verzamelt fondsen voor wetenschappelijk onderzoek via het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO), heeft een comité voor sociale en voor professionele aangelegenheden en een website comité.

De KBVR organiseert een jaarlijks nationaal congres in september.

www.kbvr.be