FWRO

Het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO) werd in 1999 opgericht binnen de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) teneinde via steun aan het wetenschappelijk onderzoek de levenskwaliteit van de vele patiënten die lijden aan chronische reumatische aandoeningen te verbeteren.

Het FWRO wil steun werven voor het wetenschappelijk onderzoek in de Reumatologie.

Het FWRO kent beurzen en prijzen toe om meer jonge onderzoekers aan te moedigen hun talenten te investeren in het onderzoek in de Reumatologie.

Het FWRO schenkt bijzondere aandacht aan het onderzoek naar de oorzaken, behandelingen en evaluatie van reumatische aandoeningen. Vooral klinische en multicentrische onderzoekprogramma’s worden gesteund.

Het FWRO steunt ook sociale projecten die bij voorkeur openstaan voor samenwerking met medische en niet medische partners (zorgverstrekkers en patiëntenverenigingen