Het reglement


Steunt ook jullie school het project ‘Hand in Hand, Samen tegen Kinderreuma’?

Wetenschappelijke onderzoek is nodig om de zorg van kinderen met reuma te verbeteren. Met deze oproep willen wij zoveel mogelijk Vlaamse scholen stimuleren een actie te organiseren ten voordele van kinderreuma. Wisten jullie dat 1 op de 1000 kinderen in België aan reuma lijdt? Omdat bewegen belangrijk is voor deze kinderen, willen we jullie aanmoedigen een sponsorloop te organiseren. Maar even goed beslissen jullie de koksmutsen boven te halen en wafeltjes te bakken en te verkopen; of organiseren jullie een kinderfuif. Elke actie is welkom. De opbrengsten die jullie ons bezorgen gaan integraal naar het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO) dat onder de vleugels van de Koning Boudewijn Stichting wordt beheerd.
 

Het reglement:

Art 1: De deelnemende school organiseert een actie voor 30 juni van het desbetreffende schooljaar. De schoolverantwoordelijke dient het inschrijvingsformulier volledig in online via de website www.r-euma.be.

Art 2: Gelijk welke school van gelijk welk schoolnet zowel lagere als middelbare scholen komen in aanmerking om een actie te organiseren.

Art 3: Elke leerling van de ingeschreven school (zie Art 1) ontvangt een sponsorkaart van ‘Hand in Hand, Samen tegen Kinderreuma’.

Art 4: Elke ingeschreven school (zie Art 1) ontvangt het volgende ondersteunende pakket: informatiebrochures, het reglement, een viertal affiches, sponsorkaarten en een polsbandje met logo voor het aantal opgegeven deelnemende kinderen.
Op het evenement zelf voorziet Hand in Hand, Samen tegen Kinderreuma enkele banners.

Art 5: De laatste week van juni van het desbetreffende schooljaar gaan de namen van alle deelnemende scholen die het opgehaalde bedrag hebben gestort in de trommel. Een onschuldige hand trekt daartoe de winnende school. De uitgelote school wordt bekend gemaakt op de website www.r-euma.be en op de facebookpagina www.facebook.com/Samen.tegen.Reuma/.  De uitgelote school wordt ook persoonlijk gecontacteerd.

Art 6: De uitgelote school ontvangt voor elk opgegeven aantal deelnemende kinderen een goodiebag met een gratis inkomticket de ‘Olmense Zoo’[PC1] . De tickets zijn gedurende een bepaalde periode geldig onder voorwaarden opgesteld door de Olmense Zoo.

Art 7: Alle inkomsten worden verdeeld tussen ‘Hand in hand, samen tegen Reuma en de deelnemende school in een 70/30 verhouding: de deelnemende school behoudt 30% van het opgehaalde bedrag.

Art 8: De inkomsten worden gestort via overschrijving op volgend rekeningnummer met vermelding van de naam van de school:  
KBVR/FWRO, Winston Churchilllaan 11/30, 1180 Brussel 
IBAN: BE69 7350 2954 5578 
BIC: KREDBEBB

Art 9: De deelnemende school komt enkel in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd indien het sponsorgeld dat uw school ophaalde vóór 15 juni van het desbetreffende schooljaar gestort wordt op het vermelde rekeningnummer (zie Art 7).     

Art 10: De organisatie van ‘Hand in Hand, Samen tegen Kinderreuma’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zouden plaatsvinden tijdens het evenement, noch voor financiële geschillen.

Art 11: De deelnemende school is verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de organisatie van het evenement.

Art 12: Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege FWRO zijn zonder verhaal.

Art 13: De wedstrijd wordt georganiseerd door het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Brussel, Winston Churchilllaan 11/30.
FWRO behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. FWRO kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege FWRO.

Art 14: In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt FWRO zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van FWRO uit te sluiten.

Art 15: Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan FWRO de toestemming tot publicatie van de naam en het adres van de deelnemende school als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.