Opbrengst Gooikse scholenloop naar ‘Samen tegen Reuma’

De Gooikse schoolkinderen liepen weer de ziel uit hun lijf voor het goede doel en brachten samen 1.700 euro bij elkaar voor "Samen tegen Reuma"
Dit initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de Gooikse sportdienst, Atletiek Club Pajottenland en de Gooikse scholen, wil iedere Gooikse jongere aanzetten tot wandelen en lopen. De leerlingen liepen rondjes op de atletiekpiste in het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen, dit samen met een dertigtal leerkrachten, ouders en grootouders. Ze lieten zich hiervoor per ronde sponsoren door familie en vrienden. Het geld werd deze keer geschonken aan 2 goede doelen. Een bedrag van 1700 euro gaat naar de vzw Samen tegen Reuma en nog eens 1700 euro gaat gebruikt worden om nieuw sportmateriaal voor de Gooikse schoolkinderen aan te kopen.