15 jaar FWRO-FRSR

Kom in deze brochure alles te weten over het FWRO en waarvoor wij ons de afgelopen 15jaar voor hebben ingezet.

 

In 1999 werd het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO) teneinde via steun aan het wetenschappelijk onderzoek de levenskwaliteit van de vele patiënten die lijden aan chronische reumatische aandoeningen te verbeteren. Meer dan 100 reumatologen en niet-medische zorgverstrekkers mochten de laatste 15 jaar één van de 4 wetenschappelijke prijzen, een reisbeurs of financiële steun ontvangen voor hun wetenschappelijk werk. Een aantal van hen wensen hun dank te betuigen aan het FWRO voor deze steun die bepalend was voor hun verdere wetenschappelijke loopbaan of geven aan op welke manier hun wetenschappelijk werk, rechtstreeks of onrechtstreeks bijgedragen heeft tot een verbetering van de zorg voor reumapatiënten. We wensen alvast iedereen te bedanken die ons gesteund heeft de laatste 15 jaren en hopen verder op jullie steun te mogen rekenen in de toekomst.